Aktualności

Kompensatory mocy biernej pojemnościowej typu INDCOM

Moc bierna pojemnościowa

Moc bierna pojemnościowa powstaje podczas pracy urządzeń o charakterze pojemnościowym – urządzeń UPS, nieobciążonych filtrów i długich linii kablowych oraz opraw oświetleniowych typu LED. Energia bierna pojemnościowa oddana do sieci elektroenergetycznej w całym okresie rozliczeniowym jest sumowana i może stanowić znaczny koszt. Opłaty za energię bierną można znacznie zmniejszyć lub wyeliminować instalując kompensator mocy biernej pojemnościowej typu INDCOM [1,2].

Budowa kompensatorów typu INDCOM

Budowa kompensatorów typu INDCOM oparta jest o dławiki kompensacyjne, które są głównymi elementami urządzenia. Parametry użytkowe dławików decydują o skuteczności i ekonomii procesu kompensacji. Kluczowym parametrem jest sprawność dławików – niskie straty własne kompensatorów decydują o długoterminowej opłacalności kompensacji [3]. Kompensatory typu INDCOM zawierają niskostratne dławiki z rdzeniami magnetycznymi wykonanymi w technologii wieloszczelinowej CoreECOTM [4]. Wieloszczelinowy rdzeń z optymalną sekwencją szczelin powietrznych pozwala zminimalizować straty mocy dławika, stabilizuje liniowość indukcyjności oraz ogranicza drgania i hałas dławika [5].


Kompensatory typu INDCOM budowane są jako urządzenia jednofazowe, trójfazowe symetryczne oraz trójfazowe z niezależną kompensacją każdej fazy. Jednostopniowe kompensatory INDCOM posiadają proste sterowanie, zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. Automatyczne urządzenia o kilku stopniach kompensacyjnych sterowane są za pomocą regulatora cosfi. Wszystkie kompensatory typu INDCOM dostarczane są w stalowych obudowach malowanych proszkowo o stopniu ochrony IP23, IP44 lub IP54. Obudowy zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed warunkami otoczenia oraz chłodzenie kompensatorów w sposób naturalny AN lub wymuszony AF przy pomocy zainstalowanych wentylatorów. Wentylatory uruchamiane są wewnętrznym termostatem oraz czujnikami temperatury umieszczonymi w uzwojeniach dławików kompensacyjnych.


Grupa kompensatorów typu INDCOM-LED dedykowana jest do kompensacji obwodów oświetleniowych z lampami typu LED. Kompaktowe kompensatory INDCOM-LED projektowane są do pracy w warunkach bardzo wysokiej zawartości wyższych harmonicznych w napięciu.


Oferta Fluxcom obejmuje pełen zakres usług od pomiarów i rejestracji danych w rozdzielni zakładu poprzez analizę otrzymanych wyników i przygotowanie raportu po dobór, montaż i uruchomienie kompensatora lub w razie potrzeby filtrów harmonicznych. W ofercie oprócz urządzeń standardowych posiadamy również energoelektroniczne kompensatory statyczne oraz aktywne filtry harmonicznych.

Literatura

[1]. Łukiewski M. Dławiki kompensacyjne, Wiadomości Elektrotechniczne 11/2001
[2]. Łukiewski M. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej z zastosowaniem dławików kompensacyjnych, Napędy i Sterowanie, 11/2005
[3]. Łukiewski M. Nisko-stratne elementy indukcyjne a efektywność ekonomiczna kompensacji mocy biernej, Urządzenia dla Energetyki, 7/2017
[4]. Łukiewski M. Dławiki układów napędowych z rdzeniami w technologii wieloszczelinowej CoreECOTM, Urządzenia dla Energetyki, 3/2019
[5]. Łukiewski M. Hałas dławików indukcyjnych, Napędy i Sterowanie 12/2008