Poradnik techniczny

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

Kompensacja mocy biernej obecnie dotyczy nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz również instytucji publicznych, spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych.  W rachunkach opłat za energię elektryczną pojawiają się pozycje i koszty związane z pobraną lub oddaną mocą bierną. Prostym sposobem na znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opłat za energię bierną jest zastosowanie kompensatorów INDCOM produkowanych przez firmę Fluxcom.

Znaczenie kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej, czyli wytwarzanie odpowiedniej ilości mocy biernej w miejscu jej zapotrzebowania jest z punktu widzenia energetyki koniecznością. Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje wykorzystanie zdolności przesyłowych linii, mocy transformatorów rozdzielczych i wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego. Z tego punktu widzenia przesyłanie mocy biernej od generatora poprzez pośredniczące urządzenia systemowe do odbiorców jest niekorzystne oraz wywołuje dodatkowe straty mocy czynnej. Dalsze zwiększanie mocy dostarczanej do odbiorców zmusza dostawców energii do inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. W takiej sytuacji opłacalne jest obciążanie systemu elektroenergetycznego tylko mocą czynną oraz kompensowanie mocy biernej bezpośrednio u odbiorców końcowych, szczególnie, że koszty kompensacji mocy biernej ponoszą odbiorcy. Działania w tym kierunku już obserwujemy, w wielu zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz innych podmiotach gospodarczych zakłady energetyczne instalują urządzenia rejestrujące moc bierną pobraną i oddaną do systemu elektroenergetycznego. Gdy w rachunkach za energię elektryczną pojawiają się koszty związane z energią bierną, opłacalne staje się zastosowanie urządzeń kompensacyjnych.

Kompensatory indukcyjne typu INDCOM

Oprawy oświetleniowe wykorzystywane intensywnie w pomieszczeniach biurowych, mogą być źródłem mocy biernej pojemnościowej. Oprócz oświetlenia potencjalnym źródłem mocy biernej pojemnościowej są również długie linie kablowe lub urządzenia gwarantowanego zasilania UPS. Linie kablowe pracują w cyklu ciągłym. Gdy obciążeniem linii jest maszyna elektryczna o charakterze indukcyjnym, wówczas następuje naturalna częściowa lub całkowita kompensacja pojemności kabla. Nieobciążona lub obciążona rezystancją czy pojemnością linia kablowa staje się źródłem mocy biernej pojemnościowej [1]. Indukcyjne kompensatory typu INDCOM są niezawodnymi urządzeniami zapewniającymi kompensację mocy biernej pojemnościowej we wszystkich wymienionych sytuacjach. Parametry kompensatora w każdym przypadku są indywidualnie dobierane do potrzeb i warunków kompensacji występujących u klienta.  Kompensatory INDCOM dodatkowo wyposażone są w zaciski regulacyjne na elemencie indukcyjnym [2], co pozwala w prosty sposób dopasować moc bierną statycznego kompensatora do potrzeb kompensacji. Kompensator INDCOM może zostać wyposażony w kilka stopni kompensacyjnych, sterowanych regulatorem cosfi. Regulator steruje stopniami dławikowymi w zależności od aktualnego zapotrzebowania mocy. Wyposażeniem standardowym kompensatorów INDCOM są dwustopniowe czujniki temperatury współpracujące z wentylatorem zabezpieczające urządzenie przed przeciążeniami i uszkodzeniami termicznymi. Kompensatory INDCOM posiadają również zabezpieczenia zwarciowe w postaci rozłączników bezpiecznikowych. Urządzenia kompensacyjne INDCOM budowane są w oparciu o nisko-stratne dławiki typu 3RTCeco [3].

Urządzenia INDCOM zaprojektowane są w sposób ergonomiczny. Montaż i uruchomienie jest proste i intuicyjne. Urządzenie dociera do klienta gotowe do pracy z fabrycznymi ustawieniami. Prace montażowe sprowadzają się do połączenia zacisków sieciowych kompensatora z szynami rozdzielni, w której dokonujemy kompensacji, oraz mocowaniu obudowy kompensatora do ściany lub do konstrukcji rozdzielni. Wraz z urządzeniem wysyłana jest dokumentacja z instrukcją eksploatacji i montażu.

W przypadku pytań dotyczących uruchomienia lub eksploatacji kompensatorów pomocy udziela dział techniczny firmy Fluxcom.

Literatura

  • Łukiewski M., Kompensacja mocy biernej pojemnościowej z zastosowaniem dławików indukcyjnych, Napędy i Sterowanie, 11 (2005)
  • Łukiewski M., Dławiki kompensacyjne, Elektro Systemy, 10 (2001)
  • Łukiewski M., Nisko-stratne elementy indukcyjne a efektywność kompensacji mocy biernej, Urządzenia dla Energetyki, 7 (2017)