DOTACJE

FLUXCOM Jakość Energii Elektrycznej

OPRACOWANIE WYSOKOWYDAJNEJ I BEZODPADOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH DLA WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO PRZETWARZANIA DUŻYCH MOCY

Projekt nr:

TECHMATSTRATEG1/347200/11/NCBR/2017

Akronim: SEEMAG

Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania

wysoko-indukcyjnych i nisko-stratnych nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. Obszar związany z energetyką i odpowiednim gospodarowaniem energia elektryczną jest strategiczny dla polskiej gospodarki, co implikuje strategiczną wartość niniejszego projektu. Przedkładane rozwiązania mają przede wszystkim na celu umożliwienie odpowiedniego wykorzystania energii elektrycznej przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Niniejszy projekt skupia się na badaniach nad nowymi grupami magnetycznie miękkich nanokompozytów projektowanych pod kątem zastosowań w energoelektronice w szerokim zakresie częstotliwości do kilkuset kHz.

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Instytut Metali Nieżelaznych – Lider

Konsorcjanci:

Politechnika Warszawska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Białymstoku

Akademia Górniczo-Hutnicza

ENEL-PC Sp. z o.o.

Fluxcom Jakość Energii Elektrycznej Mirosław Łukiewski

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Kolano-Burian, prof. IMN

Okres realizacji projektu: 02.01.2018-31.12.2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 907 560 zł

w tym dofinansowanie: 7 594 055 zł