POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W firmie FLUXCOM wykonujemy pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w obiektach przemysłowych i biurowych. Pomiary wykonujemy wysokiej jakości analizatorami energii elektrycznej w najwyższej klasie „A” dokładności. Pomiary po uzgodnieniach najczęściej realizujemy w rozdzielni głównej zakładu w pobliżu punktu przyłączenia do sieci lub w rozdzielniach zakładowych gdzie występują problemy z zakłóceniami elektrycznymi. Po wykonanych pomiarach przygotowujemy szczegółowy raport techniczny w którym znajdują się otrzymane wyniki oraz ich techniczna analiza.

Norma PN EN-50160 definiuje dopuszczalne zmiany parametrów napięcia zasilającego oraz sposób prowadzenia pomiarów i interpretacji wyników [1-2]. Pomiary zgodnie z wytycznymi normy wykonuje się w okresie tygodniowym w odcinakach 10 minutowych. Dla każdego odcinka określa się średnią wartość mierzonej wielkości. Norma definiuje, w jakich granicach powinno zawierać się 95% otrzymanych wyników. Firma FLUXCOM specjalizuje się w pomiarach parametrów jakości energii, usuwaniu zakłóceń elektrycznych oraz problemów związanych z harmonicznymi napięcia i prądu. Firma wykonuje specjalistyczne pomiary zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm, rejestruje parametry energii elektrycznej, przebiegi napięć i prądów występujących w sieci zakładowej. W oparciu o wyniki pomiarów dobierane są przeciwzakłóceniowe elementy indukcyjne [3] lub filtry harmonicznych [4].

 

Literatura
[1] PN-EN 50160, PKN grudzień 2010.
[2] Hanzelka Z., Jakość dostaw energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia. AGH, Kraków 2013.
[3] Łukiewski M., Dobór dławików ochronnych do baterii pojemnościowych, „Napędy i Sterowanie” 2004, nr 4.
[4] Czornik J., Łukiewski M., Filtry harmonicznych gwarancją kompatybilności elektromagnetycznej i wysokiej sprawności przekształtnikowych układów napędowych, ZP-ME nr 106, 2/2015.

Pomiary i rejestracja zakłóceń w rozdzielniach elektrycznych